Kde bude automat kontrolovať rýchlosť, predbiehania a prednosť v jazde copy

Ministerstvo vnútra SR počíta, že na kontrolu dodržiavania rýchlosti bude zameraných 360 zariadení, na kontrolu prednosti v jazde 105 automatov a na kontrolu zákazu predchádzania 99 strojov.

  • over 3 years ago
  • 250 mapviews
More info

Datasets in use

More from SME.sk